NEEXISTUJE MIESTO, KTORÉ NEVYCHLADÍME

SERVIS  |  OPRAVA  |  MONTÁŽ
CHLADIACEJ A KLIMATIZAČNEJ TECHNIKY 

|
servisné prehliadky
|
kontroly únikov
|
pozáručný servis
|
úprava zariadení podľa platnej legislatívy
|
opravy a úpravy chladiacich okruhov

  návrh, kompletizácia  a prispôsobenie nových regulácií a ovládaní
|
priemyselné, komerčné, rezidenčné chladenie
|

Ondrej Kiss

0907 937 114

Košice + okolie

kiss@klimakiss.sk

Jabloňová 27
04015 KOŠICE-ŠACA
IČO:37738534
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu  Košice II od 7.5.2002
číslo živn. registra:953/2002/10654/00002
2002-2020