povinnosŤ

  • podľa zákona 17 z dňa 13.12.2006 vlastík budovy (fyzická osoba, alebo právnicka osoba) je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov v nevýrobných budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane

sprÁva z kontroly

  • vypracujeme pre vás správu z kontroly, ktorú smie vykonávať iba oprávnená osoba
  • pri montáži zariadenia podliehajúcemu tomuto zákonu našou firmou - správa grátis